Putem natječaja - Javnog poziva za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za provedbu promotivnih aktivnosti  Programa „Hrvatski otočni proizvod“ KLASA: 304-01/23-01/2, URBROJ: 538-08-1-1-2/258-23-2 od 23. siječnja 2023. godine koje je raspisalo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Turistička zajednica mjesta jezera dobila je financijska sredstva za provedbu događanja koja promoviraju Hrvatski otočni proizvod.

U 2022. održana su brojna događanja koja promoviraju tradiciju mjesta Jezera i Hrvatski otočni proizvod, provedene su promotivne aktivnosti na web stranici i društvenim mrežama TZM  Jezera koju je spomenuta turistička zajednica dobila financijska sredstva, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije sudjelovalo je u financiranju provedbe iste.