Program događanja možete vidjeti na našoj FB stranici: 

https://www.facebook.com/visitjezera/photos/a.1596438920592420/3337378406498454